چهارشنبه 5 آذر 1399

اسامی برندگان مسابقه اول گروه مجازی یادگیری صکا با موضوع تامین مالی خرد با تاکید بر صندوق های خردمحلی

15:20 - 1399/04/18 اخبار و اطلاعیه ها

پیرو برگزاری مسابقه تامین مالی خرد با تاکید بر صندوق های خردمحلی در مورخ 27/03/99، به شرح ذیل اسامی برنده گان مسابقه فوق اعلام می گردد :
1. سرکار خانم فاطمه وطن پور استان هرمزگان
2. سرکار خانم معصومه مرادطلب استان البرز
3. جناب آقای محمود بارگاهی استان بوشهر
4. جناب آقای قدرت رحیمی استان ایلام
5. جناب آقای حیدر اشرفی استان آذربایجان شرقی
6. جناب آقای ابوالفضل خازنی استان سیستان و بلوچستان  
7. جناب آقای محمد رضائی استان آذربایجان شرقی
8. جناب آقای حمید بهلول زاده استان آذربایجان شرقی
9. سرکار خانم فاطمه اسمعیلی چاللو استان البرز
10. جناب آقای سعید داودزاده استان آذربایجان غربی