چهارشنبه 5 آذر 1399

برگزاری مسابقه دوم گروه مجازی یادگیری صکا با موضوع سوپر جاذب ها

15:11 - 1399/04/18 آزمون

پیرو هماهنگی های به عمل آمده مقرر گردید از مطالب ارائه شده هر کدام از مدرسین محترم صندوق در گروه مجازی یادگیری صکا هر هفته مسابقه ای به عمل آید و مسابقه اول آن در روز سه شنبه 27 خرداد ماه جاری برگزار و از بین 169 شرکت کننده به 10 نفر از همکاران که بالاترین نمرات را کسب نموده اند هدایایی تقدیم گردید.بدین منظور مسابقه دوم با موضوع سوپر جاذب ها در روز چهارشنبه 99/4/18 از ساعت 14 لغایت 14:30 برگزار می گردد.