چهارشنبه 5 آذر 1399

ارائه مطالب در خصوص زنجیره تامین

17:36 - 1399/04/07 اخبار و اطلاعیه ها

ارائه مطالب در خصوص  زنجیره تامین در روز دوشنبه مورخ 99/4/9 از ساعت 22 لغایت 22:30 در گروه یادگیری مجازی صکا با تدریس مدرس محترم صندوق جناب آقای امیری