چهارشنبه 5 آذر 1399

ارائه مطالب در خصوص یک پیشنهاد سرمایه گذاری

16:17 - 1399/03/18 اخبار و اطلاعیه ها

ارائه مطالب در خصوص  یک پیشنهاد سرمایه گذاری در روز دوشنبه مورخ 99/3/19 از ساعت 22 لغایت 22:30 در گروه یادگیری مجازی صکا با تدریس مدرس محترم صندوق سرکار خانم خیل تاش