چهارشنبه 5 آذر 1399

ارائه مطالب در خصوص مدیریت علمی زمان

09:53 - 1399/03/10 اخبار و اطلاعیه ها

ارائه مطالب در خصوص مدیریت علمی زمان در روز دوشنبه مورخ 99/3/12 از ساعت 21 لغایت 21:30 در گروه یادگیری مجازی صکا با تدریس مدرس محترم صندوق جناب آقای ناصر قویمی