چهارشنبه 5 آذر 1399

راه اندازی سامانه یادگیری مجازی صکا

09:49 - 1399/03/10 اخبار و اطلاعیه ها

با سلام

نظر به شیوع ویروس منحوس کرونا و عدم اجرای دوره های آموزشی اداره آموزش مدیریت منابع انسانی بر آن شد تا به هر شکل ممکن دوستان را در کنار هم قرار داده و از تجربیات و آموزه های همدیگر استفاده نمایند لذا این اداره نسبت به راه اندازی گروه در واتساپ تحت عنوان یادگیری مجازی صکا اقدام نموده است و در این گروه مدرسین محترم صندوق هر هفته نسبت به ارائه مطالب آموزشی اقدام نموده.