چهارشنبه 5 آذر 1399

برگزاری دوره آموزشی مدیریت سرمایه فکری

13:29 - 1399/01/26 دوره آموزشی

در تیر ماه سال جاری مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران  اقدام به برگزاري یک دوره آموزشی 8 ساعته با عنوان "مدیریت سرمایه فکری" با بهره گیری از اساتید مجرب و متخصص برای معاونین و مدیران محترم ستادی نمود.