چهارشنبه 5 آذر 1399

برگزاری دوره آموزشی راه اندازی و توسعه کسب و کار

13:18 - 1399/01/26 دوره آموزشی

در راستای آشنايي بيشتر كارشناسان حوزه کسب و کار و کارآفرینی با موضوعات مرتبط با کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه با همکاری موسسه آموزش عالی اندیشه معین اقدام به برگزاري یک دوره آموزشی 8 ساعته با عنوان "راه اندازی و توسعه کسب و کار " با بهره گیری از اساتید مجرب و متخصص برای حامیان کسب و کار و حامیان توسعه اشتغال نمود.