چهارشنبه 5 آذر 1399

برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی

11:00 - 1398/11/02 دوره آموزشی

به منظور استفاده از توان مدرسین داخلی صندوق مقرر گردید یک دوره کلاس زبان انگلیسی در 2 سطح برای همکاران محترم ستاد مرکزی در روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته  برگزار گردد که این مهم در هر 2 سطح  با حضور حداکثری همکاران در حال پیگیری می باشد.