چهارشنبه 5 آذر 1399

برگزاری دوره آموزشی EXCEL پیشرفته

10:45 - 1398/11/02 دوره آموزشی

به منظور استفاده از توان مدرسین داخلی صندوق مقرر گردید یک دوره آموزشی EXCEL  پیشرفته 6 جلسه ای برای همکاران محترم ستاد مرکزی در روز چهارشنبه هر هفته  برگزار گردد که این مهم  در حال حاضر با گذراندن 3 جلسه  با حضور حداکثری همکاران در حال پیگیری می باشد.