چهارشنبه 5 آذر 1399

برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت کسب و کار

12:12 - 1398/11/01 کلاس آنلاین

در راستای آشنايي بيشتر كارشناسان حوزه کسب و کار و کارآفرینی با موضوعات مرتبط با کسب و کار و همچنين ارتقاء كارايي و اثربخشي بیشتر همکاران، مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاري یک دوره آموزشی 6 ساعته آنلاین با عنوان "برنامه ریزی و مدیریت کسب و کار" با بهره گیری از اساتید مجرب و متخصص برای حامیان کسب و کار و حامیان توسعه اشتغال نمود.