چهارشنبه 5 آذر 1399
اخبار و اطلاعیه ها
اسامی برندگان مسابقه اول گروه مجازی یادگیری صکا با موضوع تامین مالی خرد با تاکید بر صندوق های خردمحلی

( 1399/04/18 - 15:20 )

ارائه مطالب در خصوص زنجیره تامین

( 1399/04/07 - 17:36 )

ارائه مطالب در خصوص یک پیشنهاد سرمایه گذاری

( 1399/03/18 - 16:17 )

ارائه مطالب در خصوص مدیریت علمی زمان

( 1399/03/10 - 09:53 )

راه اندازی سامانه یادگیری مجازی صکا

( 1399/03/10 - 09:49 )

عدم برگزاری کلاسهای آموزشی تا پایان سال جاری

( 1398/12/04 - 11:27 )

برگزاری هشتمین جلسه دوره آموزشی زبان انگلیسی سطح 2

( 1398/11/30 - 08:55 )

برگزاری دوره بدو استخدام

( 1398/11/06 - 11:48 )

چهارمین جلسه آموزشی دوره "Excel پیشرفته"

( 1398/11/02 - 11:24 )